Levering


Bij ontvangst van betaling versturen wij de bestelling binnen zeven werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn.

Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. 

Stapels Vintage & Design is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Stapels Vintage & Design bekostigd. 

Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.